De Spaarnezangers (gemengd koor)

Het koor trad aanvankelijk vooral op met Nederlandse zeemansliedjes.

De laatste tijd echter zingen we ook uitgebreider repertoire, Amsterdamse volksliedjes,
smartlappen, populair moderne liedjes, liedjes uit de oude doos. Enkele Italiaanse en   
Engelstalige liedjes.
Ook leggen we ons steeds meer toe op het meerstemmig zingen en canon zingen.