Wilt u meezingen met de Spaarnezangers? 

 


Kom op dinsdagavond eens meezingen. Wedden dat het u prima bevalt ! Drink een kopje koffie en besluit daarna...

 

 

Dames en heren!

Het koor bestaat uit 25 leden. De begeleiding bestaat uit twee ervaren accordeonisten

De leden zijn zowel dames als heren.   Op de repetitieavond wordt ook zangles gegeven! 

De contributie bedraagt 6 euro per maand, voor consumpties en overige onkosten.
 

 

 

Het zeemanskoor  De Spaarnezangers is oorspronkelijk opgericht onder de naam "De Binkies" in 2007. In 2015 is voor  het inmiddels gemengde koor de vereniging "De Spaarnezangers" opgericht. Het koor treedt regelmatig op in de regio. Op de Haarlemse vaardagen, tijdens de kerstviering in het Reinaldahuis, in ouderencentra of een winkelcentrum. De als matrozen en vissersvrouwen uitgedoste groep trekt dan veel belangstelling. Naast het zingen besteedt het koor aandacht aan de voordracht en sketches. Wij zingen ook andere liederen zoals: Amsterdamse Jordaanliederen, Ierse volkliederen en smartlappen tijdens het optreden.

Het koor heeft een vrolijke dirigent, een geschoolde zangmeester en een hechte groep begeleiders.

 

Wekelijkse repetities zijn op dinsdagavond vanaf half acht in gebouw het Open Huis, professor Boumanstraat 1, Schalkwijk -Haarlem