Welkom bij  De Spaarnezangers, sinds 2007    

De Haarlemse zangers van het Nederlandse (zeemans) lied.