Welkom bij  De Spaarnezangers, sinds 2007

De Haarlemse zangers van het Nederlandse (zeemans) lied,

----------------------------